CNC İşleme Merkezi | CNC Tek Aynalı | CNC Çift Aynalı | CNC Çok Milli | Yüzey Taşlama | Puntasız Yüzey Taşlama | Freze | Ovalama | Talaşlı İmalat | Yıkama | Talaşlı İmalat Bursa

Teknik Detaylar Bizim İşimiz

EN DE

KALİTE

 • Kalite yönetimi sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirimesi,
 • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
 • İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslarası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirlmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, dayanıklı tüketim sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için gücümüzle çalışırız.
KALİTE POLİTİKAMIZ
 • Müşteri istek ve beklentilerini karşılayacak uygun çözümleri ve ürünleri, güvenilir kalitede, zamanında, sürekli ve uygun pazar fiyatında sunarak müşteri tatminini sağlamak,
 • Ürettiğimiz ürünlerde sektöründe ve müşterilerinde öncelikli tercih edilir bir firma konumunu daima korumak,
 • Ürünleriyle ilgili yeni teknolojileri takip ederek, sürekli iyileştirme çalışmaları ile verimliliği ve kaliteyi artırmak,
 • Tedarikçilerimizle karşılıklı faydaya dayalı bir ilişki yürütmek,
 • Çalışanlarımızı kalite ve yönetim sistemimizin ve uygulamaları konusunda bilinçlendirmek,
 • Kalite yönetim sisteminin gereklerine uygun çalışıp, sistemimizin etkinliğini süreç performans kriterlerine ve kalite hedeflerimize ulaşma derecesini ölçmek, verilere dayalı sistematik olarak değerlendirerek sürekli iyileştirmek,
 • Temel ilke ve taahhütlerimizdir.
SERTİFİKAMIZ